Thông tin tuyên truyền - Xã Tân Long - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Thông tin tuyên truyền

Hội nghị đối thoại giữa chính quyền với tổ chức công dân trên địa bàn xã

Ngày 22/11/2023. Tại Hội trường UBND xã Tân Long tổ chức đối thoại giữa chính quyền với tổ chức công dân trên địa bàn xã

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật đợt 02 năm 2023

Sáng ngày 07 tháng 11 năm 2023. Uỷ ban nhân dân xã Tân Long tổ chức Hội Nghị hưởng ứng Ngày pháp Luật Việt Nam 09/11 và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp Luật đợt 02 năm 2023

Không để hình thành "điểm nóng" về môi trường gây mất an ninh, trật tự

Từ trước tới nay, vấn đề ô nhiễm môi trường là đề tài được báo chí phản ánh và nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân.

Hội nghị, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm của Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số Nghị quyết, quy định mới của Đảng

Sáng ngày 20/10/2023. Đảng uỷ xã Tân Long tổ chức Hội nghị, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm của Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số Nghị quyết, quy định mới của Đảng.

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030” và Chương trình “Xây dựng mô hình học tập giai đoạn...

Ngày 12/10/2023, Hội khuyến học xã Tân Long tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030” và Chương trình “Xây dựng mô hình học tập giai đoạn 2021 – 2030”.

Hội nghị giao ban kết nghĩa cụm dân cư hai bên Biên giới

Chiều ngày 31 tháng 7 năm 2023. Ủy ban nhân dân xã Tân Long tổ chức Hội nghị giao ban kết nghĩa cụm dân cư hai bên Biên giới giữa thôn Long Thành, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam với bản Ma Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh SAVANNAKHET, Lào quý 2 năm 2023

1 2 »
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Hình ảnh