XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - Xã Tân Long - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Xây dựng nông thôn mới

Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024

vb /documents/39955/0/K%E1%BA%BF+H+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+Ch%C6%B0%C6%A1ng+tr%C3%ACnh+NTM+n%C4%83m+2024.pdf/90682393-2a26-20ce-f741-703fd46b8a80?t=1715134809555

Hội Nông dân xã Tân Long: Xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của hội viên

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Hội Nông dân các cấp, Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể, sự nổ lực phấn đấu của Ban Chấp hành Hội, đặc biệt là phát huy nội lực vươn lên của bà con nông dân xã, quyết tâm vượt khó, thi đua lao động, học...

Hình ảnh