Chi tiết tin - Xã Tân Long - Hướng Hóa

Hội nghị tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

9:44, Thứ Sáu, 24-11-2023

Sáng ngày 01/10/2023 tại Hội trường UBND xã Tân Long tổ chức Hội nghị Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023

Đồng chí Võ Văn Cương - CT. UBND xã Tân Long quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình hành động số 28-CTr/UH ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Huyện ủy Hướng Hóa về hành động thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 04 tháng 11 năm 2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021- 2025, Chỉ thị số 25 - CT/HU ngày 20 tháng 10 năm 2023 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác cái cách hành chính đến tận từng cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã. Công tác Cải cách hành chính đặt lên hàng đầu, mục tiêu quan trọng của Đảng và nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí cho nhân dân. Nhằm xây dựng hệ thống cơ quan nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại hóa, hiệu lực, hiệu quả. Cán bộ, công chức cần xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm đối với sự phát triển của địa phương. Vai trò của cán bộ, công chức quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính xác định xuất phát từ lợi ích của nhân dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ điều hành của UBND xã

Đồng chí Võ Văn Cương - CT. UBND xã Tân Long quán triệt, triển khai một số nội dung tại Hội nghị (Ảnh: AT)

 

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh