Tổ chức bộ máy - Xã Tân Long - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
VÕ TẤN LỘC
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
1974
0915333711
votanloctanlong@gmail.com

 

Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
NGUYỄN VĂN MINH
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
1964
0979755207
minhtanlong@gmail.com

Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
VÕ VĂN CƯƠNG
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
1968
0911405595
vovancuongtlqt@gmail.com

Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
NGÔ THỊ LỆ TUYỀN
Phó Chủ tịch HĐND
1980
0392883416
tuyen.pn74@gmail.com

Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
NGUYỄN ĐỨC THẮNG
Phó chủ tịch UBND
1968
0974276405
thangtanlong@gmail.com

Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
NGUYỄN TRIỆU CHUNG
Phó chủ tịch UBND
1980
0917070357
trieuchung80@gmail.com

Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
VÕ VĂN HỢP
Trưởng Công an xã
1985
02333505555
vohop243@gmail.com

Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
PHAN VĂN ĐẠO
Chỉ huy trưởng BCHQS xã
1987
0945273111
phandao1987@gmail.com

 

]]>

Hình ảnh