Chi tiết tin - Xã Tân Long - Hướng Hóa

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023

9:41, Thứ Sáu, 24-11-2023

Chiều ngày 12 tháng 11 năm 2023

Tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Long Giang, tổ chức ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 và phát động xây dựng mô hình "thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên" khu dân cư thôn Long Giang xã Tân Long

 

 

 

 

 

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh